Асоціація факторів серцево-судинного ризику з біологічним віком

О.Є. Запровальна, О.В. Колеснікова, А.В. Потапенко, Т.М. Бондар, А.О. Радченко (Харків)