Лектори конгресу

Коваленко Володимир Миколайович
Акад. НАМНУ, проф., президент Всеукраїнської асоціації ревматологів України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Яцишин Роман Іванович
Д.м.н., проф. декан медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету
Яременко Олег Борисович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 НМУ ім. О.О. Богомольця, Київська міська клінічна лікарня № 3
Проценко Галина Олександрівна
Д.м.н., проф. пров. наук. співроб. відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Борткевич Олег Петрович
Д.м.н., проф. гол. наук. співроб. відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Головач Ірина Юріївна
Д.м.н., проф. керівник Центру ревматології Клінічної лікарні «Феофанія»
Гарміш Олена Олексіївна
к.м.н., старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Білявська Юлія Вікторівна
К.м.н. ст. наук. співроб. відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Daniel Aletaha
Prof. Head of the Division and Chair of Rheumatology Department of Internal Medicine 3 Medical University of Vienna
Peter Taylor
Prof. Norman Collisson Professor of Musculoskeletal Sciences Head of Experimental Rheumatology Botnar Research Centre Nuffi eld Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences, University of Oxford
Josef Smolen
Prof. Division of Rheumatology Department of Internal Medicine 3 Medical University of Vienna Editor-in-Chief, Annals of the Rheumatic diseases
Ronald van Vollenhoven
Prof. Amsterdam University Medical Centers Chair, Department of Rheumatology and Clinical Immunology, AMC and VUMC EULAR and FOCIS Center of Excellence Director, Amsterdam Rheumatology and Immunology Center ARC Chair, Rheumatology Research Council, READE Editor-in-Chief, Lupus Science and Medicine
Christoph Fiehn
Prof. Dr. med. Facharzt für Innere Medizin/ Rheumatologie Medical Center (Baden-Baden, Germany)
Francois Rannou
Pr Francois Rannou, MD, PhD Head of the rehabilitation department Rheumatology Institute Cochin hospital INSERM University of Paris (France)
Vijaya Juturu
Ph.D., член Американського коледжу харчування, член Академії харчування та дієтології США, консультант Кокранівської дослідницької групи та старший менеджер відділу досліджень та розробок корпорації Лонза, США
Бабко Андрій Миколайович
Д.м.н. Старший науковий співробітник відділу захворювань суглобів у дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Бистрицька Марина Анатоліївна
Д.м.н. лікар - невролог Центру остеопорозу м. Київ
Богмат Людмила Феодосіївна
Д.м.н., проф. завідуюча відділенням кардіоревматології Інституту охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України
Бойко Ярина Євгенівна
Д.м.н., проф. кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Данила Галицького, Керівник клініки дитячої імунології та ревматології, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, Львів
Бур'янов Олександр Анатолійович
завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент ВГО "Українська асоціація ортопедів травматологів"
Бублик Ірина
Голова Асоціації пацієнтів з анкілозуючим спондилітом - представник пацієнтів
Василець Вікторія Вікторівна
Лікар-ревматолог Університетської клініки, головний позаштатний ревматолог ДОЗ Одеської міської Ради
Вижга Юлія Віталіївна
Доцент, к.м.н., асистент кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Герасименко Сергій Іванович
Д.м.н., проф. заступник директора з науково-лікувальної роботи, керівник відділу захворювань суглобів у дорослих ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України
Armen Gasparyan
Associate Professor of Medicine; Department of Research & Development, Dudley Group NHS Foundation Trust, Teaching Trust of the University of Birmingham, Dudley, UK; Expert reviewer of Scopus journal applications; Member, World Association of Medical Editors; Past Council Member of European Association of Science Editors and Past Chief Editor of European Science Editing journal
Дорофєєв Андрій Едуардович
Професор кафедри терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Гнилорибов Андрій Михайлович
Д.м.н., проф. керівник відділу клінічних досліджень Клініки сучасної ревматології
Голубовська Ольга Анатоліївна
Д.м.н., проф., Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, гол. позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «інфекційні хвороби»
Голюк Євген Леонтійович
Завідувач науково-практичного центру тканинної та клітинної терапії ДУ "ІТО НАМН України"
Григор’єва Наталія Вікторівна
Д.м.н., проф. пров. наук. співроб. ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
Джус Марта Борисівна
Д.м.н., доцент, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Дзекан Ольга Василівна
Доцент, к.м.н Кафедра внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Дєдух Нінель Василівна
Доктор біологічних наук, професор провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України у м. Києві
Єгудіна Єлизавета Давидівна
Д.м.н., проф. керівник учбового центру, лікар-ревматолог Клініки сучасної ревматології
Коваленко Сергій Олександрович
К.м.н. наук. співроб. відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Кондратюк Віталій Євгенович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Крилова Анна Сергіївна
К.м.н. доцент кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Кузьміна Анна Петрівна
Заслужений лікар України д.м.н., проф. кафедри терапії‚ кардіології та сімейної терапії‚ факультет після дипломної освіти ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України
Курята Олександр Вікторович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри госпітальної терапії №1 та профпатології державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
Кушніренко Стелла Вікторівна
К.м.н. декан терапевтичного факультету, доцент кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Литвиненко Богдан Вікторович
Медичний директор дерматологічної клініки «ЄвроДерм» (Київ)
Літинська Юлія Миколаївна
Провідний фахівець М24
Марушко Тетяна Вікторівна
Д.м.н., проф. завідувач кафедри педіатрії-2 НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Меренкова Євгенія Олександрівна
д.м.н., старший науковий співробітник, відділення Інтерстиціальних захворювань легень Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновского
Меффорд Тетяна Олександрівна
К.мед.н. завідувач ревматологічного відділення № 2 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»
Муквіч Олена Миколаївна
Д.м.н. лікар дитячий ревматолог відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей ДУ «інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Надашкевич Олег Никонович
Д.м.н., проф., академік Академії наук Вищої освіти України завідувач кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Ошлянська Олена Анатоліївна
Д.м.н., проф. ст. наук. співроб. відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей ДУ «інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Полулях Дмитро Михайлович
К.м.н. лікар ортопед-травматолог відділення захворювання суглобів у дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Полєнова Наталія Сергіївна
К.м.н. старший науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Рекалов Дмитро Геннадійович
Д.м.н., проф. завідувач відділення ревматології з Центром імунобіологічної терапії Запорізької обласної клінічної лікарні, доцент кафедри внутрішніх хвороб-3 ЗДМУ
Талаєва Тетяна Володимирівна
Проф., завідувач відділу клінічної фізіології та генетики ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Сіренко Юрій Миколайович
Проф., завідувач відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Романовський Андрій Віталійович
К.м.н. мол. наук. співроб. відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Сміян Світлана Іванівна
Професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Страфун Сергій Семенович
Член-кор. НАМН України, д.м.н., проф. керівник відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України
Станіславчук Микола Адамович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Страшний Владислав Володимирович
Заслужений діяч науки і техніки України, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри промислової фармації факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київський національний університет технологій та дизайну
Трипілка Світлана Анатоліївна
Доцент лікар-ревматолог КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»
Хіміон Людмила Вікторівна
Д.м.н., проф. завідувач кафедри сімейної медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика
Хохлова Ганна Петрівна
Лікар-ревматолог відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України
Чоп’як Валентина Володимирівна
Д.м.н., проф. проректор з наукової роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Наталія Станіславівна Шевченко
Д.м.н., проф. ст. наук. співроб. відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей ДУ «інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
Шевчук Сергій Вікторович
Д.м.н., проф. завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова