Виявлення хворих з вторинною дисліпідемією, які маскуються під «можливу» СГ

К.О .Тімохова, О.І.Мітченко, В.Ю. Романов (Київ)