Ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ – предиктор несприятливого перебігу гострого інфаркту міокарда у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

Д.А.Фельдман, Н.Г. Риндіна (Харків)