Залежність ризику розвитку цукрового діабету 2 типу за шкалою FINDRISC від поліморфних варіантів гену ADRB2(AGR16GLY) у пацієнтів помірного та високого серцево-судинного ризику

І.Р. Комір, Г.С. Ісаєва (Харків)