Особливості змін складу мікробіоти кишечника на рівні основних філотипів у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічними порушеннями

С. М.Коваль, І.О.Снігурська, К.О.Юшко, О.В. Мисниченко (Харків)