Стендові доповіді

XXIІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС КАРДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

Представляємо стендові доповіді учасників Конгресу. Оберіть тематику та перейдіть до вибору доповіді.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСТЕРІВ

Кожен учасник може надіслати до оргкомітету Конгресу 6 слайдів в Power Point 2010 до 15.06.2021р. з поміткою «Постерна сесія» на адресу електронної пошти orgmetod2017@gmail.com


Як створити постер?

Створіть свій е-постер в Power Point

6 слайдів в Power Point 2010 в одному файлі, назва файлу –ПІБ першого автора

Розмір шрифту - 14 і більше пунктів. Назва повинна бути надрукована жирним шрифтом.

Неприпустимі анімовані картинки GIF і відео.

Підведення підсумків відбудеться в прямому ефірі 25.09.2020 зал №2 о 14:15

ПОРУШЕННЯ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ

МОДЕРАТОРИ : д.м.н. Юрій Васильович Зінченко, д.м.н. Д митро Євгенович Волков

1 Проаритмогенна активність в різні періоди інфаркту міокарда за даними локального реєстру

Н.В. Бадюк, М.В. Гребеник, Л.Ю. Орищин (Тернопіль)

2 Фібриляція предсердь у хворих з коморбідними артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу

Ю.В. Гончарук, М.В. Гребеник, Л.І. Зелененька (Тернопіль)

3 Аналіз порушень ритму серця у госпіталізованих хворих, що перенесли COVID-19

В.Г. Сивак,  Н.В. Лушина,  Л.М. Чорна,  Н.В. Коновалова (Вінниця)

4 Виявлення предикторів пізніх рецидивів аритмії у хворих із персистентною фібриляцією передсердь після кардіоверсії

Н.С. Павлик, У.П. Черняга-Ройко,  М.С. Сороківський, О.Б. Децик, О.Й. Жарінов (Львів)

5 Предиктори прогнозу виживання госпіталізованих пацієнтів із тріпотінням передсердь

А.В. Акер,  У.П. Черняга-Ройко, М.С. Сороківський, О.Й. Жарінов (Львів)

6 Вплив розувастатину на вуглеводну дисфункцію у хворих з гіпертонічною хворобою та супутнім абдомінальним ожирінням

Г.І. Хребтій,  В.К. Тащук (Чернівці)

7 Первинна профілактика раптової серцевої смерті: фактори ризику знаємо, а коли настане «епізод» - ні. серія клінічних випадків

О.В. Замуков, В.М. Воробйова, О.Ю. Григор’єв (Запоріжжя)

8 Роль кортизолу у розвитку фібриляції передсердь

Л.В. Середюк, І.П. Вакалюк (Івано-Франківськ)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОЛОГІЇ

МОДЕРАТОРИ : д.м.н. Дмитро Васильович Рябенко, д.м.н. Сергій Миколайович Кожухов

1 Асоціація факторів серцево-судинного ризику з біологічним віком

О.Є. Запровальна, О.В. Колеснікова, А.В. Потапенко, Т.М. Бондар, А.О. Радченко (Харків)

2 «Діджиталізація» в кардіології – особливості впливу COVID-19 на кардіальну патологію

П.Р. Іванчук, О.В. Маліневська-Білійчук, М.В. Тащук (Чернівці)

3 Медико-соціальні аспекти кардіоваскулярних ризиків у період COVID-19

Л.В. Левицька, У.А. Дмитерко, О.C. Луць, Л.П. Михальчук (Тернопіль)

4 Особливості діагностичного алгоритму і застосування шкали SILC у хворих на Лайм-кардит

К.В. Миндзів, Н.І. Ярема, Н.Я. Верещагіна, Н.З. Ярема, О.І. Коцюба (Тернопіль)

ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ

МОДЕРАТОРИ : д.м.н. Олег Ігорович Іркін, д.м.н Ярослав Михайлович Лутай

1 Ендотеліальний моноцитактивуючий пептид ІІ – предиктор несприятливого перебігу гострого інфаркту міокарда у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

Д.А. Фельдман, Н.Г. Риндіна (Харків)

2 Профілактика реперфузійних порушень у хворих на гострий коронарний синдром з абдомінальним ожирінням

М.І. Швед, І.О. Ястремська, Т.О. Добрянський (Тернопіль)

3 Маркери спекл-трекінг-ехокардіографії у пацієнтів з інфарктом міокарда з цукровим діабетом

А.В. Кобець, Н.В. Титаренко, М.П. Копиця, Ю.В. Родіонова, І.М. Кутя (Харків)

ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ

МОДЕРАТОРИ : проф. Олексій Олександрович Ханюков, д.мед.н. Олександр Миколайович Ломаковський

1 Адаптація реабілітаційних програм для хворих ішемічною хворобою серця в умовах пандемії

Р.В. Нестерак, І.П. Вакалюк, Н.В. Савчук, Р.С. Григоришин, В.І. Совтус, О.С. Парцей (Івано–Франківськ)

2 Relation of mmp-9 genetic polymorphism and concentration with echocardiographic parameters in ukrainian patients with coronary artery disease

O. Pogorielova, I. Martsovenko, О. Obukhova, Y. Chumachenko, T. Testo, V. Garbusova (Sumy)

3 Критерії дестабілізації процесу у хворих на ішемічну хворобу серця

В.О. Романова, Н.В. Кузьмінова, В.К. Сєркова, Л.О. Романова (Вінниця)

4 Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну-1 у хворих    на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу та без нього після перенесенного перкутанного коронарного втручання

С. А. Серік, Н.Р. Мавричева, Т.О. Ченчик (Харків)

5 Оцінка ліпідного обміну у хворих на генералізований пародонтит та ішемічну хворобу серця

О.В. Скибчик, Т.М. Соломенчук, О.І. Годована (Львів)

6 Особливості діагностики андрогенного дефіциту у чоловіків з ішемічною хворобою серця

О.О. Ханюков,  О.В. Бучарський (Дніпро)

СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ

МОДЕРАТОРИ : проф. Леонід Георгійович Воронков, проф. Олена Геннадіївна Несукай

1 Relationship between xanthine oxidase activity and glomerular filtration rate in chronic heart failure patients

М.В. Коломієць, О.В. Більченко, К.Ю. Смоляник, М.О. Хвисюк, Т.А. Руденко (Харків)

2 Річна динаміка змін функції нирок у пацієнтів похилого віку з хронічною серцевою недостатністю на фоні артеріальної гіпертензії під впливом лікування

О.В. Смольянова, О.О. Ханюков (Дніпро)

3 Диференціація фенотипів і генотипів хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння

О.І. Кадикова (Харків)

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

МОДЕРАТОРИ : проф. Юрій Миколайович Сіренко, д.мед.н. Лариса Анатоліївна Міщенко

1 Взаємозв'язок характеристик добового профілю артеріального тиску та структурно–функціонального стану серця залежно від поліморфізму А1166 с гену до рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу

Г.А. Косова, Т.В. Колесник (Дніпро)

2 Показники  добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію  в динаміці фіксованої комбінації лерканідипіну  та  еналаприлу

М.Ю. Пенькова, О.В. Мисниченко, Т.Г. Старченко, Л.А. Резнік, С.М. Коваль (Харків)

3 Розповсюдженість артеріальної гіпертензії в м. Дніпро та прихильність до антигіпертензивної терапії. Результати МММ 2019

Т.В. Колесник, Т.А. Хомазюк, А.В. Надюк, В.І. Гриценко, М.Г. Киричко, В.Ю. Кротова, В.О. Киричек, В.В. Білецький (Дніпро)

4 Особливості пружно-еластичних властивостей судинної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли гострий інфаркт міокарда

В.В. Білецький, Т.В. Колесник (Дніпро)

МЕТАБОЛІЧНІ РОЗЛАДИ І СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

МОДЕРАТОРИ : проф. Олена Іванівна Мітченко, проф. Тетяна Володимирівна Колесник

1. Зміни розчинного рецептор стимулюючого чинника зростання, що експресується геном 2 (SST2), у  пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу

О.М. Біловол, I.I. Князькова, O.M. Kірієнко, О.І. Циганков, Л.П. Абрамова (Харків)

2. Динаміка змін лептину та індексу homa-ir у пацієнтів на хсн з проміжною фракцією викиду ішемичного генезу та абдомінальним ожирінням на фоні терапії

О.М. Годлевська, Я.Ю. Самбург, Т.І. Магдаліц, Ю.В. Родіонова (Харків)

3. Особливості змін  складу мікробіоти кишечника  на рівні основних філотипів у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічними порушеннями

С.М. Коваль, І.О. Снігурська, К.О. Юшко, О.В. Мисниченко (Харків)

4. Залежність ризику розвитку цукрового діабету 2 типу за шкалою FINDRISC від поліморфних варіантів гену ADRB2(AGR16GLY) у

пацієнтів помірного та високого серцево-судинного ризику

І.Р. Комір, Г.С. Ісаєва (Харків)

5. Гендерні особливості клініко-лабораторних та генетичних характеристик хворих з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією

Н.М. Чулаєвська,  О.І. Мітченко, В.Ю. Романов (Київ)

6. Виявлення хворих з вторинною дисліпідемією, які маскуються під «можливу» СГ

К.О .Тімохова, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов (Київ)