Гендерні аспекти сімейної гіперхолестеринемії в Україні

Стендова доповідь №11РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: Н.М. Чулаєвська, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, І.В. Чулаєвська (Київ)

Поширенність вторинних дисліпідемій в українській популяції серед осіб з «можливою» сімейною гіперхолестеринемією

Стендова доповідь №10РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: К.О. Тімохова, О.І. Мітченко, В.Ю. Романов (Київ)