Зміни кардіопротекторного фактора диференціації росту-11 у хворих на гіпертонічну хворобу

Стендова доповідь №9РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: С.М. Коваль, І.О. Снігурська, К.О. Юшко (Харків)

Оцінка когнітивності хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом

Стендова доповідь №8РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: І.П. Кудря, С.К. Кулішов (Полтава)

Особливості порушень ритму і провідності у хворих на інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом

Стендова доповідь №6РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: І.О. Ястремська

Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після радіочастотної абляції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на підставі оцінки структурно-функціонального стану серця

Стендова доповідь №5РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: Т.В. Золотарьова, М.С. Бринза, Д.Є. Волков, Д.О. Лопін, О.В. Більченко (Харків)

Дослідження варіабельності ритму серця у хворих на лайм-кардит з порушенням провідності

Стендова доповідь №4РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: К.В. Миндзів, О.І. Коцюба, науковий керівник проф. Н.І. Ярема (Тернопіль)

Предиктори ризику у пацієнтів із коронарними і некоронарними захворюваннями серця та шлуночковими екстрасистолами: оцінка інтервалу дисперсії фази реполяризації

Стендова доповідь №2РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: А.Л. Гуменюк, П.Р. Іванчук, О.С. Полянська, К.К. Луптович (Чернівці)

Зміни турбулентності серцевого ритму як предиктор ризику у пацієнтів із коронарними і некоронарними захворюваннями серця та шлуночковими екстрасистолами

Стендова доповідь №1РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯМОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна ДОПОВІДАЧ: П.Р. Іванчук, А.Л. Гуменюк, О.В. Маліневська-Білійчук, С.І. Гречко (Чернівці)