Оцінка когнітивності хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом

Стендова доповідь №8
РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯ
МОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна

ДОПОВІДАЧ: І.П. Кудря, С.К. Кулішов (Полтава)

4 коментарі до “Оцінка когнітивності хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом”

 1. Уточніть, будь-ласка, наступні характеристики пацієнтів в дослідженні та в групах порівняння:
  -кількість обстежених
  -середній вік
  -частота супутніх захворювань, які також можуть чинити вплив на когнітивну функцію:
  -кількість пацієнтів з АГ і середній рівень АТ в групах
  -кількість пацієнтів з фібриляцією передсердь в групах

  1. Шановні модератори ХХІ Національного конгресу кардіологів України! Дякуємо Вам за можливість взяти нам участь у конгресі з постерною доповіддю та запитання до нашої роботи.
   У нашому дослідженні обстежено 56 пацієнтів (57 % чоловіків та 43 % жінок) зі стабільною ІХС та ЦД 2-го типу (основна група), в тому числі 34 (61 %) хворих мали стабільну стенокардію напруження ІІ функціонального класу (ФК), 22 (39 %) – ІІІ ФК. Контрольну групу становили 48 пацієнтів (54 % чоловіків та 46 % жінок) зі стабільною ІХС, з них 28 (58 %) хворих зі стабільною стенокардією напруження ІІ ФК, 20 (42 %) – ІІІ ФК. Всі хворі мали гіпертонічну хворобу II стадії, середній рівень систолічного АТ – 124,75±4,33 мм рт. ст. та діастолічного – 83,3±4,43 мм рт. ст. в основній групі на противагу контрольній – 128,5±3,7 мм рт. ст. і 84,28±3,4 мм рт. ст. Серед пацієнтів основної групи у 33 (59 %) діагностували хронічну серцеву недостатнiсть II ФК за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів (NYHA), у 23 (41 %) – ІІІ ФК, відповідно у контрольній групі – у 29 (60 %) та 19 (40 %) хворих. Вік досліджуваних в основній групі – 49-66 роки, в контрольній – 52-64 роки.
   Пацієнтів з фібриляцією передсердь та іншими складними порушеннями серцевого ритму ми в обстеження не включали.
   Стан когнітивності досліджуваних ми визначали за класичним психоемоційним тестом Струпа, що охоплював 3 стимульні картки. Статус когнітивної функції оцінювали за даними когнітивної гнучкості, пластичності, зокрема за уповільненням швидкості, зниженням концентрації уваги, збільшенням кількості помилок під час проведення психоемоційного тесту Струпа, визначенням ригідності пізнавального процесу, суб’єктивних труднощів у переході від вербальних функцій до сенсорно-перцептивних.

 2. За якою шкалою оцінювали статус когнітивної функції (MMSE/MOCA?); середній бал в групах порівняння та кількість пацієнтів зі зниженою когнітивною функцією в групах порівняння

  1. У нашому дослідження у хворих на ІХС в поєднанні з ЦД 2-го типу спостерігається погіршення когнітивної функції на відміну від хворих на ІХС. Переважання ригідності пізнавального процесу у хворих на ІХС в поєднанні з ЦД 2-го типу свідчить про суб’єктивні труднощі у переході від вербальних функцій до сенсорно-перцептивних через низький ступінь їх автоматизованості в умовах інформаційного навантаження, що обумовлено зниженням когнітивного стилю.
   З повагою, І.П. Кудря та С.К. Кулішов.

Залишити відповідь