Дослідження варіабельності ритму серця у хворих на лайм-кардит з порушенням провідності

Стендова доповідь №4
РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯ
МОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна

ДОПОВІДАЧ: К.В. Миндзів, О.І. Коцюба, науковий керівник проф. Н.І. Ярема (Тернопіль)

4 коментарі до “Дослідження варіабельності ритму серця у хворих на лайм-кардит з порушенням провідності”

  1. Частина Ваших пацієнтів мала ознаки серцевої недостатності. Яка фракція викиду лівого шлуночка була у цієї групи хворих, що може впливати на показники ВСР?

    1. У пацієнтів з Лайм-кардитом, які мали ознаки серцевої недостатності оцінювали як клінічні симптоми, так і результати ЕхоКС. Результати дослідження показали що у хворих з комбінованими порушеннями ритму та провідності (АV блокадами 2 та 3 ступенів в поєднанні з персистуючою формою ФП і ТП та/або частою суправентрикулярною і шлуночковою екстрасистолією) величина фракції викиду (ФВ) коливалась від 36% до 48%, що було одним із чинників які впливали на показники ВСР. Зниження варіабельності серцевого ритму супроводжувалось зростанням активності симпатичної компоненти вегетативної нервової системи, що підтверджувалось підвищенням симпато-вагусного індексу LF/HF у хворих цієї групи. Крім того, була встановлена обернена кореляція між LF/HF та ФВ лівого шлуночка — r = – 0.43 (р < 0.05), що свідчить про виражену гіперсимпатикотонію при тяжкому перебігу міокардиту із складним порушенням ритму і зниженій ФВ лівого шлуночка.

  2. Який прогноз був у пацієнтів, що Ви обстежили (госпітальна летальність, необхідність імплантації штучних водіїв ритму, розвиток постійної форми ФП)?

    1. Серед пацієнтів, які були включені в наше дослідження не було летальних випадків. Серед обстежених нами хворих через 6 місяців були виявлені такі результати: у одного пацієнта було встановлено штучний водій ритму; у 9 хворих з групи пацієнтів із складними порушеннями ритму та провідності розвинулась постійна форма фібриляції передсердь.

Залишити відповідь