Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після радіочастотної абляції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на підставі оцінки структурно-функціонального стану серця

Стендова доповідь №5
РОЗДІЛ: КАРДІОЛОГІЯ
МОДЕРАТОРИ : проф. Сичев Олег Сергійович, д.м.н. Іркін Олег Ігорович, д.м.н. Міщенко Лариса Анатоліївна

ДОПОВІДАЧ: Т.В. Золотарьова, М.С. Бринза, Д.Є. Волков, Д.О. Лопін, О.В. Більченко (Харків)

4 коментарі до “Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь після радіочастотної абляції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на підставі оцінки структурно-функціонального стану серця”

 1. Через 12 місяців пацієнти були розподілені на групи з рецидивом та без рецидивом фібриляції передсердь. Яку тривалість аритмії, що виникла, Ви вважали рецидивом ?

  1. Доброго дня, шановні колеги!
   Дякуємо за запитання.
   Рецидивом вважався епізод суправентрикулярної аритмії або фібриляції передсердь тривалістю більше 30 секунд за даними ЕКГ за минулі 12 місяців після радіочастотної абляції аритмії.

 2. Ви отримали цікаві дані, що подовження QTc після втручання є незалежним предиктором рецидиву ФП. Який механізм лежить в основі цього, враховуючи те, що цей ЕКГ інтервал відображає електричну систолу шлуночків, а не передсердь?

  1. Дійсно, інтервал відображає реполяризацію шлуночків та не представляє безпосередньо реполяризацію передсердь. Але прийнято вважати, що існує також кореляція між реполяризацією передсердь та шлуночків, тобто QTc опосередковано може відображати електрофізіологічний профіль міокарда передсердь.
   У дослідженні [Wen, S., Liu, N., Li, S., Wu, X., Salim, M., Kang, J., Ning, M., Wu, J., Ruan, Y., Yu, R., Long, D., Tang, R., Sang, C., Jiang, C., Bai, R., Du, X., Dong, J., Liu, X. and Ma, C. (2015). QTc Interval Prolongation Predicts Arrhythmia Recurrence After Catheter Ablation of Atrial Fibrillation in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy. Circulation Journal, 79(5), pp.1024-1030.] виділяють наступні механізми:
   1. Розвиток передсердної міопатії зі схожим структурним та електрофізіологічним ремоделюванням, як і при шлуночковій міопатії;
   2. Подовжений QTc викликає атріо-вентрикулярну дисинхронію, що може погіршити ремоделювання лівого передсердя.
   Два великих популяційних дослідження показали, що аномальний інтервал QTc, суттєво пов’язаний з розвитком ФП. Нільсен та співавт. повідомили, що була виявлена J-подібна асоціація між інтервалом QTc та ризиком ФП, що пов’язано з властивими характеристиками або переробкою серцевої електрофізіології пацієнта [Nielsen JB, Graff C, Pietersen A, Lind B, Struijk JJ, Olesen MS, Haunso S, Gerds TA, Svendsen JH, Kober L, Holst AG. J-shaped association between QTc interval duration and the risk of atrial fibrillation: results from the Copenhagen ECG study. J Am Coll Cardiol 2013;61: 2557–2564.].
   Дані дослідження Ніан Лю та інших вказують на те, що подовження інтервалу QTc асоціюється з рецидивом ФП після РЧА у пацієнтів з артеріальною гіпертензією після корекції інших змінних, пов’язаних з ФП [Liu, N., Wen, S., Ruan, Y., Zhang, T., Li, S., Wu, J., Jiang, C., Tang, R., Long, D., Bai, R., Yu, R., Du, X., Dong, J. and Ma, C. (2015). QTc interval prolongation predicts the ablation outcome in hypertensive patients with paroxysmal atrial fibrillation. European Heart Journal Supplements, 17(suppl B), pp.B32-B38].
   З повагою,
   Золотарьова Тетяна Володимирівна

Залишити відповідь